กองกลาง

การอนุมัติหลักการ/การเห็นชอบ/อนุมัติหรืออนุมัติดำเนินการ/ยินยอม ยอมให้หรือให้อำนาจการทำตามระเบียบที่กำหนด