สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต _2565.pdf

ประจำปี 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประ_2564.pdf

ประจำปี 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563.pdf

ประจำปี 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562.pdf

ประจำปี 2562