ข.ธรรมภิบาล ฉ.3 66.pdf

ธรรมาภิบาล
(ฉบับที่ )
พ.ศ. ๒๕๖๖


๑ กันยายน ๒๕๖๖

ข.ธรรมภิบาล ฉ.2 66.pdf

ธรรมาภิบาล
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖

๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

ข.ธรรมภิบาล 64.pdf

ธรรมาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๖

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานในสถาบ.pdf

เครื่องแบบพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๖

๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกว่าด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2566

1 กันยายน 2566

ข้อบังคับ ว่าด้วย ธรรมาภิบาล(ฉบับที่2) พ.ศ. 2566p.pdf

ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกว่าด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2566

24 เมษายน 2566

eDocumentGenerateFile.ashx (61).pdf

เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566

12 เมษายน 2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะว.pdf

27 กันยายน 2565

rmutto_417 ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำ.pdf

19 พฤศจิกายน 2564

ขบค บค 20.pdf

25 กุมภาพันธ์ 2564

22 ธันวาคม 2553