ข้อบังคับ.pdf

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พศ.2566


ข้อบังคับ 2.pdf

การศึกษาระดับอนุปริญญา พศ.2566

ข้อบังคับ 3.pdf

การศึกษาระดับปริญญาตรี พศ.2566

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565.pdf
rmutto_163 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน จากการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พศ2564pdf.pdf
การจัดการศึกษา rmutto_113 ระเบียบฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พศ2564pdf.pdf

27 กันยายน 2565

23 กรกฎาคม 2564

25 มิถุนายน 2564

rmutto_079 แจ้งข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พศ 2564pdf.pdf

27 พฤษภาคม 2564

18 พฤศจิกายน 2563

22 มิถุนายน 2560

22 ตุลาคม 2556

20 มิถุนายน 2555

23 เมษายน 2553

ขบค การจัดการศึกษา 6.pdf
ขบค การจัดการศึกษา 1.pdf
ขบค การจัดการศึกษา 2.pdf

22 ธันวาคม 2552

13 พฤศจิกายน 2550

19 มีนาคม 2550

16 พฤษภาคม 2549