ร่วมหารือเพื่อทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ  

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 13.30 น.

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ร่วมหารือเพื่อทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ
​ร่วมกับบริษัทแพลนโดซอฟ โดยมีสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และสถาบันวิจัยพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมนริศรา ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เขตพื้นที่การศึกษาจักรพงษภูวนารถ