พิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน
ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารภายใต้สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เข้าร่วมพิธีเปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน
ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567

โดยมี
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานในพิธีฯ

ณ ลานประกวดกล้วยไม้ (ลานพระพิรุณ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี