ประชุมคณะอุนกรรมการจัดที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

ดร.ชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2567

โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์
รองอธิการบดี
เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Application