ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

ดร.ชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ 2/2567

และมีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application