ประชุมคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยสำหรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

ดร.ชลชญา คงสมมาตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดที่พักอาศัยสำหรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ครั้งที่ 1/2567

โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
อธิการบดี
เป็นประธานในการประชุม

รวมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application