วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย โดย รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธี

โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ลำดับต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถวายพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ และได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานฯ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ