วันที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ นางสาวงามจิต อินทวงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าร่วมพิธีถวายเครื่อง ราชสักการะวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี