ประชุมร่วมอธิการบดีกับที่ประชุมคณบดี

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีพบคณะผู้บริหาร ณ ห้องวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก