กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำโดยทีมผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในระหว่างวันที่ 5 - 21 กรกฎาคม 2564 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการ คือ เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา โดยมีกำหนดการคร่าว ๆ ดังนี้

1) ในวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

2) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.49 น. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

3) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.49 น. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขาบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)