ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2564

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก