เทศกาลวันสงกรานต์

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำทีมคณะทำงาน ให้ความร่วมมือกับจังหวัดชลบุรี ในการสวมใส่เสื้อลายดอก เนื่องใน "วันสงกรานต์" ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ในวาระดิถีปีใหม่ไทยวันสงกรานต์นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูนลาภ ร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไป