มทร.ตะวันออก จัดโครงการจิตอาสาและประชาร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาและประชาร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ซึ่งในโครงการดังกล่าว นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจิตอาสาและประชาร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนบริเวณเกาะสีชังเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก