วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 14.15 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการชั้นสูงด้านการบริหาร การจัดการการบินและบริหาร โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการชั้นสูงด้านการบริหาร การจัดการการบินและบริหาร

โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบินจริงบนเครื่องบิน MD-80 และชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบินจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และพูดคุยแลกเปลี่ยน ทัศนคติ การบริหารงาน ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในห้องปฏิบัติการเครื่องบิน MD-80 อีกด้วย