วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายคมสัน ระย้าแดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พบปะผู้บริหารทั้งหมดในเขตพื้นที่จันทบุรี เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน