รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรม


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
15 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี
- มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาความลับของทางราชการ
- มีความสนใจ และติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- มีประสบการณ์ทำงานสารบรรณจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 6 มีนาคม 2562


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs