รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
21 พฤศจิกายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


1. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านออกแบบ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขากราฟิกมีเดีย หรือสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาจิตกรรม

 

2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรี สาขาการโฆษณา หรือสาขาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาการสื่อสาร หรือสาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาการตลาด หรือสาขาการจัดการ หรือสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชลสุดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs