รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
06 พฤศจิกายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล


ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และอดทน

 

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs