ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
05 ตุลาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคลรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs