Untitled Document กองคลัง
   
 
หน่วยงาน
งานกองคลัง
งานบัญชี
งานการเงิน
งานพัสดุ

 


 

 Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 57
07 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 สอบราคาซื้อวัสดุประจำห้องประชุม จำนวน 1 ชุด
06 สิงหาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาสำหรับการจ้างเรียกเอาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
07 กรกฎาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวประกวดราคา
 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
24 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่
24 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงที่จอดรถอาคารบริหารจัดการระบบเครือข่าย วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายก
24 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในวิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒
24 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา วิทยาเขตบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีปร
24 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพพืชคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรศาสตร์บางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
18 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง
 ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การผลิตสื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง
 ประกาศยกเลิก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายหอพักนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
22 เมษายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง
 ประกาศยกเลิกครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง


อ่านทั้งหมด
 

                   

 
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.