Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 56
16 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

การเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2557 ประกาศใช้
03 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
24 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ด่วน! แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 55
26 กันยายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ขอเชิญร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ "พระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี"
30 มีนาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา จำนวน 1 ชุด
02 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อครุภัณฑ์โต๊ะสแตนเลสจำนวน 5 ตัว
02 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อสำรวจการ ฝึกทักษะและออกแบบภูมิทัศน์ (ชุดที่5) กล้องระดับพร้อมขาตั้งและไม้สต๊าฟ จำนวน 3 ชุด และกล
24 มีนาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

สอบราคาซื้อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จำนวน 1 ชุด
19 มีนาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

ประกาศจ้างออกแบบอาคารต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จำนวน 1 งาน
19 มีนาคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง
24 สิงหาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานพัสดุ กองคลัง

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด